Terug naar Bestuur

Privacy

De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  1. De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar heeft de volgende contactgegevens: decirkelalkmaar.nl cirkelalkmaar@gmail.com
  2. De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  3. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum
  4. De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar verzamelt geen gegevens over de websitebezoekers.
  5. De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Toezenden van e-mails met informatie betreffende De Cirkel Alkmaar en de nieuwsbrief. Versturen van verjaardagskaarten
  6. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap van kracht is. Hierna worden de gegevens verwijderd.
  7. De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  8. De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
  9. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cirkelalkmaar@gmail.com. De Spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
  10. De spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de spirituele vereniging De Cirkel Alkmaar via het emailadres cirkelalkmaar@gmail.com