Doorgegeven teksten

Tekst voorgedragen door Jacinta, doorgekregen van haar gids Helena

 

GENIETEN

 

Genieten is soms wat dromen

En wensen uitspreken

Kind zijn of je kind voelen

Een beetje gek doen

Onbezonnen

Wat is dat fijn !

Waar zijn die momenten gebleven?

Veel gaat gebukt onder alles wat we moeten

En presteren en zorgen.

Het ongecompliceerde is soms ver te zoeken.

Blijf dan maar is thuis met je lievelingsboek of muziek

Rust en neem tijd voor jezelf

Mijmerend over de dag, een gebeurtenis, een ervaring

Wat heeft het me gebracht?

Sta dan even stil bij het moment

Wat er wel is!

En waar je dankbaar voor mag zijn!

Kijk met aandacht naar de mensen om je heen.

Bedenk dan alleen maar positieve momenten, belevenissen en gevoelens over hen.

Het zal je hart vullen met liefde.

Laat je niet meer beïnvloeden door negatieve gedachten of een ja…maar….

Kom terug met je aandacht op de liefdevolle en waardevolle dingen in jouw leven.

Dat zal je compleet maken en voeden en liefdevol verrassen.

Een mens onder de mensen met begrip en medeleven zonder oordelen.

Wij zijn samen e’e’n

Wij hebben elkaar nodig

Hou van jezelf en de ander!  ZO ZEI HET

 

 


 

Hieronder de tekst van de kerstwens zoals deze is doorgegeven aan Jan de Groot en gelezen op
14 december 2017 tijdens de spirituele kerstviering .

 

 

Kerstwens

 

Ik stuur jullie alle liefde en warmte op deze avond waarop we stil staan bij het licht, dat ook Jezus was voor velen.

Jij / jullie zijn zelf het licht.

Wees het allereerst voor jezelf.

Voel het in je hart.

Voel de plaats waar liefde, licht en warmte is.

Wees lief voor jezelf

Zet jezelf in het licht.

Dan kun je liefde, licht en warmte doorgeven aan anderen.

Wees als de waterdruppel, een lichtdruppel

Zodat er op aarde vrede – licht en warmte doorstroomt naar velen.

Ik wil het bestuur van De Cirkel bedanken voor het licht dat ze voor ons zijn.

Zij maken het mogelijk om vanavond en vele avonden wederzijds contact te maken met die andere wereld.

Dat het licht van hen, die gestorven zijn doorstroomt naar ons, zodat wij de wereld om ons heen mooier, lichter, vreugdevoller, vredevoller en liefdevoller maken.

Dank je wel dat jij hier vanavond was,

voor jouw licht, jouw liefde, jouw aandacht en warmte

Dat jij jouw liefde, aandacht, licht en warmte

doorgeeft aan de mensen om je heen.

Allen een hele liefdevolle Kerst en een inspirerend 2018

Jan de Groot doorgekregen van mijn gids Nemea