coronavirus

Het coronavirus heeft onze maatschappij in zijn greep en dat heeft nogal wat gevolgen.

Voor zover het onze vereniging betreft wil het bestuur u het volgende meedelen:

Alle avonden welke nog op het programma staan voor 2020 gaan niet door.

Binnen de vereniging zijn veel leden kwetsbaar en de belangstelling voor voorgaande avonden liep al terug, om begrijpelijke redenen.

Zo is de horeca in het wijkcentrum dicht en zijn er allerlei beperkingen die het er niet gezelliger op maken.

In januari 2021 komt het bestuur weer bijeen om te evalueren en afhankelijk

van de corona situatie stappen te ondernemen.

Het bestuur zal u van eventuele veranderingen op de hoogte houden met de nieuwsbrief, die voorlopig alleen naar de leden gaat.

Het zijn moeilijke tijden en zeker in deze periode van het jaar.

Maak er het beste van en tracht gezond te blijven.

Laten wij proberen om spiritueel verbonden te blijven en waar mogelijk in meditatie

de kracht te vinden om het virus de baas te worden en te blijven.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen via e-mail of onderstaand telefoonnummer.

Warme Groet

Namens het bestuur

Wilfred Kuiken

Tel: 0614578315

Email: cirkelalkmaar@gmail.com