Nieuwbrief Corona Protocol

Lieve mensen,

Een nieuwsbrief in de zomer is een beetje vreemd, maar wij vragen u deze brief aandachtig te lezen, dit is belangrijk in verband met  de veranderingen welke door het corona- virus noodzakelijk zijn geworden.

Het wijkcentrum Overdie heeft een protocol opgesteld in verband met covid-19 en vanzelfsprekend zullen wij ons daar aan houden.

Hieronder zal ik puntsgewijs duidelijk maken hoe het verder gaat met de Cirkel in september, dit alles is onder voorbehoud . Bij een nieuwe golf corona besmettingen kan alles weer anders worden.

  • Er zullen  geen openbare avonden meer  zijn, dit worden gesloten ledenavonden.

Dit in verband met het aantal toegestane bezoekers.

Deze avonden zal aan de leden wel entreegeld worden gevraagd.

  • De leden ontwikkelingsavonden  blijven hetzelfde en deze avonden wordt dus geen entreegeld gevraagd.
  • Het is voor alle avonden verplicht dat u zich van te voren aanmeldt, deze aanmelding moet op de maandag voor de Cirkelavond via e-mail  bij ons binnen zijn. Dan kunnen wij dit doorgeven aan het wijkcentrum.
  • In de grote zaal mogen maximaal 30 personen bij elkaar zijn.
  • In de paarse zaal mogen maximaal 12 personen bij elkaar zijn.
  • Verder gelden de reeds bekende algemene corona-maatregelen zoals afstand houden,

geen handen schudden en bij luchtwegklachten blijft u thuis.

  • Het bestuur heeft  besloten dat de leden die voor dit jaar contributie betaald hebben het volgend jaar, 2021 dus, geen contributie hoeven te betalen.
  • Voor die leden die de contributie nog niet hebben voldaan geldt dit niet.

Tevens kan ik u mededelen dat er een nieuw bestuurslid is, namelijk Bart le Blanch, secretaris.

Mocht u vragen hebben dan kunt u overdag bellen met onderstaand telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Wilfred Kuiken       tel: 06-14578315           

www.decirkelallmaar.nl                             e-mail : info@decirkelalkmaar.nl