Nieuwsbrief

Lieve mensen,

Leest u deze nieuwsbrief a.u.b. aandachtig door, er zijn een paar zaken die wij met u willen delen.

De Cirkel Alkmaar heeft een nieuw bestuur, een aantal van u weet dit al maar voor alle duidelijkheid volgen hieronder de namen:

Mariska Hofman- voorzitter

Angelique Stam-   secretaris

Wilfred Kuiken –   penningmeester

_________________________________________________________

Leden van De Cirkel Alkmaar hoeven vanaf september 2019 op

ledenavonden geen entree meer te betalen.

Leden die een nieuw lid voor de vereniging aanbrengen krijgen het volgende jaar € 10,= korting op het lidmaatschap.

 

Wilt u op de hoogte blijven omtrent cursussen e.d. kijkt u dan regelmatig op de website van De Cirkel Alkmaar;  www.decirkelalkmaar.nl

De agenda voor september is als volgt:

5 september: Ruud Zevenhek bij De Cirkel

19 september: ledenavond

De uitgebreide nieuwsbrief omtrent de avonden volgt zoals u gewend bent.

 

 

Let op:

De Cirkel Alkmaar heeft een nieuw bankrekeningnummer:

NL23RABO 0344296679

Spir.ver.De Cirkel Alkmaar

 

Verandert u dit alvast in uw adresboek van de bank.

Bij voorbaat dank daarvoor.