Terug naar Contact

Lidmaatschap

Aanmelden: info@decirkelalkmaar.nl

Inschrijfformulier


Het lidmaatschap van De Cirkel Alkmaar is € 35,- per kalenderjaar. Huisgenoten betalen € 20,- per jaar.
Als u in de loop van het jaar lid wordt,  zijn de kosten € 4,50 per maand voor de nog lopende maanden van het jaar.

Het rekeningnummer van De Cirkel Alkmaar is NL67ABNA 047.30.85.232 t.n.v. A. Kramer te Alkmaar.

Aanmelden kan ook op de openbare- en ledenavonden.

Bijeenkomsten:   Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH  Alkmaar

Informatie:   Jacinta Hoogland 06 – 51 14 02 03; Aafke Kramer 06 – 28 17 49 58

Fijn dat u zich bij ons thuis voelt.